Skip to main content Mapa stránok Accesibility Aktuality

Donáška obedov

Platená   služba,  ktorú  zabezpečuje  Zariadenie  pre  seniorov  Dolná  Súča

  

Občan  podáva  žiadosť  o  dovoz  obedov  prostredníctvom  tlačiva  „Žiadosť  o donášku  obedov“,   súčasťou  ktorého  je  potvrdenie  ošetrujúceho  lekára  o nepriaznivom  zdravotnom  stave (tlačivo)

  

Obedy  sa  rozvážajú  iba v pracovné  dni.   Výška  a spôsob  úhrady  bude  určená  v  „Zmluve  o donáške  obedov“  v zmysle  platného  VZN  obce  Dolná  Súča.

  

Cena  za  1  obed  -  0,35  EUR 

Ochrana osobných údajov