Skip to main content Mapa stránok Accesibility Aktuality

EON

EON  2017

 

Priemerné  bežné  výdavky  za  rok  2017  na  jedného  prijímateľa  sociálnych  služieb  vypočítané  v súlade  so  zákonom  č.  448  / 2008 Z. z. o sociálnych službách :

 

 -  druh  zariadenia                                       :     zariadenie  pre  seniorov

-  kapacita   zariadenia                                 :          25  obyvateľov

-  dotácia  na  jedného  obyvateľa                :        320,–  EUR  /  mesiac 

- celková   dotácia  zo  ŠR  na  rok  2017    :      96.000,–  EUR 

-  celkový   príjem  od  obyvateľov               :      99.225,–  EUR

-  iné  príjmy                                                 :       5.833,–  EUR

- dotácia  z rozpočtu  obce                           :       15.204,--  EUR 

-  celkové  príjmy  za  rok 2017                    :    216.262,– EUR

-  priemerná  úhrada  od  1 obyvateľa          :        330,75  EUR / mesiac

-  celkové  výdavky  za  rok  2017                :    216.262,–  EUR

-  nedoplatok  od  obyvateľov                       :       2.100,–   EUR 

 EON  na  1  obyvateľa  za  rok  2017     …....  720,87  EUR  

Ochrana osobných údajov