Skip to main content Mapa stránok Accesibility Aktuality

Poľovnícke združenie Krásin Dolná Súča

Poľovnícke združenie je záujmovou organizáciou, ktorá združuje členov PZ Krásin Dolná Súča na spoločný výkon práva poľovníctva v poľovnom revíre Dolná Súča. Združenie a jeho členovia sa vo svojej činnosti riadia zákonom a ostatnými všeobecno-záväznými právnymi predpismi o poľovníctve, ostatnými právnymi predpismi, vlastnými stanovami, uzneseniami svojich orgánov a uzneseniami orgánov zväzu a opatreniami štátnych orgánov, ktoré riadia poľovníctvo. Podrobnosti o svojej činnosti upravuje združenie v domácom poriadku PZ, ktorý schvaľuje členská schôdza. PZ Krásin Dolná Súča poľuje v prenajatom poľovnom revíre na výmere 1752 ha. Za účelom ochrany a starostlivosti o zver PZ vlastní a má rozmiestnených 10 posedov a 38 kŕmnych zariadení väčšieho i menšieho rozsahu.


PZ Krásin Dolná Súča je veľmi aktívna organizácia v obci. Okrem vlastnej poľovníckej činnosti organizuje aj kultúrne podujatia ako napríklad poľovnícka štefánska zábava., svoju činnosť propaguje aj vo vývesnej skrinke, vedie poľovnícky krúžok na základnej škole. Predsedom PZ je Marián Vasko a poľovným hospodárom Miroslav Hrobár.


Poľovnícke združenie Krásin Dolná Súča vzniklo v roku 1974 zlúčením s PZ Závažie. Za predsedu bol zvolený Ing. Otto Škvaril a malo 23 členov.

V súčasnosti má združenie 18 členov.

20110917_polovnici_profil2-original

P.č. Meno a priezvisko funkcia
1. Ján Cintula Finančný hospodár, vodič psa
2. Bohuš Cintula Člen, vodič psa
3. Juraj Dobo Člen
4. Bernard Gazdík Člen
5. Radomír Hlávek Člen
6. Miroslav Hrobár Poľovný hospodár, poľovná stráž
7. Miroslav Kadlec Člen dozornej rady
8. Jozef Kozáček Člen
9. Marek Masteš Kultúrny referent, vodič psa, správca chaty
10. Milan Michalec Poľovná stráž
11. Martin Ondrišák Predseda dozornej rady PZ
12. František Oriešek Člen
13. Jozef Pápež Strelecký referent, vodič psa
14. Jaroslav Sabadka Kynologický referent, poľovná stráž
15. Radoslav Sabadka Tajomník PZ
16. Viliam Trúnek Člen
17. Marián Vasko Predseda PZ
18. Milan Vasko Člen PZ
Ochrana osobných údajov