Skip to main content Mapa stránok Accesibility Aktuality

Poplatky za služby

Určujú sa v zmysle VZN 2/2010 schváleného Obecným zastupiteľstvom obce Dolná Súča dňa 16. 11. 2010

 

Stravovanie

Zariadenie má vlastnú kuchyňu. Celodenné stravovanie pozostáva z raňajok, desiaty, obeda, olovrantu, večere, u DIA- klientov II. večere.

Cena:
racionálna strava - 3,85 EUR / na 1 deň
diabetická strava - 4,80 EUR / na 1 deň 

  

Ubytovanie

zabezpečuje sa v piatich 2 - posteľových izbách a v piatich 3 - posteľových izbách s vlastným sociálnym zariadením. Každá izba má signalizačné zariadenie. Izby sú vybavené kvalitnými polohovacími posteľami, nočným stolíkom, kreslami. Skrine sú v chodbičkách mimo izieb. Každý obyvateľ má možnosť priniesť si pamiatkové predmety. V prípade, že si obyvateľ prinesie rádio, či televízor za ich používanie neplatí.

 

Cena:
dvojposteľové izby - 69,30 EUR / mesiac
trojposteľové izby - 44,70 EUR / mesiac
trojposteľová izba - 50,88 EUR / mesiac

Obslužné činnosti

Úhrada za obslužné činnosti zohľadňuje upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

 

Cena:
5,- EUR / na 1 deň

V súlade s vyššie uvedeným je najnižšia možná úhrada za mesiac pre jedného klienta 310,20 EUR a najvyššia úhrada je na mesiac 363,30 EUR.

 

Úhrada za služby pre ostatných klientov ZSS

V prípade, že o poskytovanie sociálnej služby v zariadení požiada občan, ktorí nespĺňa nárok na umiestenie do zariadenia pre seniorov, alebo nepožiada príslušný obecný úrad o Rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie služieb v ZSS jeho mesačná úhrada je vo výške 640, EUR /mesiac.

Ochrana osobných údajov