Skip to main content Mapa stránok Accesibility Aktuality

Prístup k informáciám

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam


Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám vybavuje obecný úrad v Dolnej Súči v čase úradných hodín.

Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať poštou:

 

Obecný úrad

Dolná Súča 2
913 32 Dolná Súča

Tel. :  032 / 659 31 50

Fax :  032 / 659 31 50

Email :  podatelna@stonline.sk

Ochrana osobných údajov