Skip to main content Mapa stránok Accesibility Aktuality

Správne poplatky

Dňom 1.10.2012 nadobudol účinnosť zákon č.286/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Správne poplatky (pdf)

Ochrana osobných údajov