Skip to main content Mapa stránok Accesibility Aktuality

Stavebný úrad

Úradné hodiny su totožné s úradnými hodinami OcÚ Dolná Súča

 

  • žiadostí  a iné písomností sa podávajú na podateľňu OcÚ, prípadne na matriku p. Antónii Michálikovej.
  • činnosť odborne spôsobilej osoby zabezpečuje p. Denisa Zemková pracovníčka OcÚ Zamarovce číslo telefónu 032/6504442, e-mail : denisazem@gmail.com
Ochrana osobných údajov