Skip to main content Mapa stránok Accesibility Aktuality

Územný plán obce Dolná Súča

ÚPN - O Dolná Súča - Smerná časť

ÚPN - O Dolná Súča - Záväzná časť

1 Dolná Súča N širšie vzťahy

2A Dolná Súča N komplexný výkres

2B Dolná Súča N komplexný výkres

3A Dolná Súča N ochrana prírody a tvorba krajiny

3B Dolná Súča N ochrana prírody a tvorba krajiny

4A Dolná Súča N výkres verejného dopravného vybavenia

4B Dolná Súča N výkres verejného dopravného vybavenia

5A Dolná Súča N výkres TI energetika

5A Dolná Súča N výkres TI vodné hospodárstvo

5B Dolná Súča N výkres TI energetika

5B Dolná Súča N výkres TI vodné hospodárstvo

6A Dolná Súča N záber poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy

6B Dolná Súča N záber poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy

7A Dolná Súča N schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

7B Dolná Súča N schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

8A Dolná Súča N výkres regulácií

8B Dolná Súča N výkres regulácií

Ochrana osobných údajov