Skip to main content Site map Accesibility News

COVID-19

Vážení   príbuzní,  priatelia   a celá  verejnosť,

na základe  rozhodnutia  Ústredného  krízového  štábu  Slovenskej  republiky  zo  dňa                        6.  marca  2020  z dôvodu  zvýšeného  šírenia  sa  koronavírusu  COVID  - 19 a z dôvodu zabezpečenia  hygienicko – epidmiologického  režimu  platí  v našom  zariadení

ZÁKAZ  NÁVŠTEV

do  odvolania.

Touto   cestou   chránime   našich  klientov  i Vás  pred  rozširovaním  respiračných  ochorení.

Zároveň  prosíme,  aby  ste až do  odvolania    nenosili do  zariadenia  pre  klientov  žiadne  veci  (potraviny, hygienické  potreby,  šatstvo,  obuv....)  a ani  nevchádzali  do  areálu  zariadenia  za  účelom  rozhovoru  s obyvateľom    zariadenia.

 

Svojich  príbuzných  môžete  kontaktovať  telefonicky  na tel.  čísle   032 / 65 93 161,

 prípadne  elektronicky   seniori.dolnasuca@gmail.com    

Zároveň  všetky  podstatné  informácie  budú  zverejnené  i naFacebook -  ZpS  Dolná  Súča.

 

Za  pochopenie  a rešpektovanie  prijatých  opatrení  ĎAKUJEME

Ochrana osobných údajov