Skip to main content Site map Accesibility News

Starosta

20100124_pavolkvasnica-original

ING. PAVOL KVASNICA

 • nezávislý kandidát
 • narodený 22.7. 1964
 • ženatý, 2 deti
 • bytom Dolná Súča č.d. 208
 • tel.  číslo: 0917898540

   

 

  

Ukončené odborné vzdelanie :

 • Stavebná priemyslovka
 • Slovenská vysoká škola technická, odbor pozemné stavby


Pracovné zaradenie:

 • Stavbyvedúci v pozemných stavbách
 • Stavbyvedúci (vlastná stavebná firma)
 • Ministerstvo obrany SR
  • Verejné obstarávanie investičných akcií
  • Kontrolná činnosť na inšpekcií ministra
 • 2006-2010 Úrad Trenčianského samosprávneho kraja
  • vedúci oddelenia verejného obstarávania
  • poverený vedením odboru investícií a životného prostredia
 • november 2010 zvolený za starostu obce Dolná Súča na funkčné obdobie 2010-2014

 

Ochrana osobných údajov