Skip to main content Site map Accesibility News

OfficeBoard

28. 05. 2020

do 12.06.2020

Mark: OU-TN-OSZP2-2020/001224-031

Rozhodnutie o povolení dočasného užívania vodnej stavby - "Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára -Váh"

[en:OfficeBoard:files]:

26. 05. 2020

do 31.07.2020

Mark: OcUDS-148-020-2020

Otvorenie Základnej školy s materskou školou Rudolfa Hečka v Dolnej Súči

[en:OfficeBoard:files]:

18. 05. 2020

do 10.06.2020

Mark: OcÚDS-229/2020

Zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu - Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja

[en:OfficeBoard:files]:

16. 03. 2020

do 30.06.2020

Mark: 16-03-2020-OcÚ

Obecný úrad v Dolnej Súči informuje o koronaviruse - verejné vyhlášky

[en:OfficeBoard:files]:

1. 03. 2020

do 31.12.2020

Mark: 01-03-2020-OcÚ

Výsledky volieb do NR SR 2020 za obec Dolná Súča

[en:OfficeBoard:files]:

28. 01. 2019

do 31.12.2020

Mark: 28-01-2019-OcÚ

Pojekty NFP - publicita

[en:OfficeBoard:files]:

Ochrana osobných údajov