Skip to main content Site map Accesibility News

OfficeBoard

10. 07. 2020

do 25.07.2020

Mark: OU-TN-OSZP-2020/001224-031

Rozhodnutie - verejná vyhláška

[en:OfficeBoard:files]:

2. 07. 2020

do 17.07.2020

Mark: 02-07-2020-OcÚ

Oznámenie o strategickom dokumente - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie TSK na roky 2021 - 2027

[en:OfficeBoard:files]:

25. 06. 2020

do 14.07.2020

Mark: 25-06-2020-OcÚ

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 14.7.2020

[en:OfficeBoard:files]:

12. 06. 2020

do 31.07.2020

Mark: OcUDS-148-025/2020

Rozhodnutie1 zriaďovateľa o otvorení materskej školy (MŠ) od 15. júna 2020

[en:OfficeBoard:files]:

26. 05. 2020

do 31.07.2020

Mark: OcUDS-148-020-2020

Otvorenie Základnej školy s materskou školou Rudolfa Hečka v Dolnej Súči

[en:OfficeBoard:files]:

16. 03. 2020

do 31.08.2020

Mark: 16-03-2020-OcÚ

Obecný úrad v Dolnej Súči informuje o koronaviruse - verejné vyhlášky

[en:OfficeBoard:files]:

1. 03. 2020

do 31.12.2020

Mark: 01-03-2020-OcÚ

Výsledky volieb do NR SR 2020 za obec Dolná Súča

[en:OfficeBoard:files]:

28. 01. 2019

do 31.12.2020

Mark: 28-01-2019-OcÚ

Pojekty NFP - publicita

[en:OfficeBoard:files]:

Ochrana osobných údajov