Skip to main content Site map Accesibility News

OfficeBoard

[en:OfficeBoard:tag]: Verejné vyhlášky, Stavebný úrad

Rozhodnutie o prerušení konania o umiestnení stavby a výzva na doplnenie návrhu - verejná vyhláška

[en:OfficeBoard:published]: 1.07.2019 – 16.07.2019
Mark: OcÚDS-400/2018-002/Zm
[en:OfficeBoard:files]:

 

 

Ochrana osobných údajov