Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Aktuality

Obedy pre deti v poslednom ročníku materskej školy.

Základná škola s materskou školou R. Hečka oznamuje rodičom predškolákov,

Obedy pre deti v poslednom ročníku materskej školy.

že vzhľadom na poskytované dotácie na obedy pre deti v poslednom ročníku materskej školy Vás chcem informovať o zmene platobných podmienok za stravné pre Vaše deti.

Cena stravnej jednotky – desiata + obed + olovrant - je 1,27€ a dotácia na stravovanie je 1,20€. Rozdiel 0,07€ za obed bude rodič uhrádzať na účet školskej jedálne.

Vzhľadom k tomu, že ide o malé sumy budeme túto čiastku vyberať jednorazovo spolu s poplatkom na réžiu kuchyne.

Dotácia sa týka len predškolákov, ktorí sú v daný deň v materskej škole. To znamená, že ak nestihnete dieťa odhlásiť podľa platných pravidiel obed mu bude uvarený a vy si ho môžete prísť vziať do obedára. Za tento obed však platíte plnú sumu – 1,27€.

Na konci predškolskej dochádzky sa financie jednorazovo zúčtujú, preplatky Vám budú vrátené na účet a v prípade nedoplatku,  Vás budeme žiadať o doplatenie dlžnej sumy na účet školskej jedálne.

Poprosím Vás, aby ste si deti v prípade absencie v materskej škole odhlasovali včas, pokiaľ obed nebudete chcieť za plnú cenu.

 

S prianím krásnych Vianoc a šťastného Nového roka

 

 

RNDr. Mgr. Klement Hrkota, PhD.

Ochrana osobných údajov