Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

EON

EON  2018

Priemerné  bežné  výdavky  za  rok  2018  na  jedného  prijímateľa  sociálnych  služieb  vypočítané  v súlade  so  zákonom  č.  448  / 2008 Z. z. o sociálnych službách :

 -  druh  zariadenia                                       :     zariadenie  pre  seniorov

-  kapacita   zariadenia                                 :          25  obyvateľov

-  dotácia  zo  ŠR  na  rok  2018                  :        112.491,--   EUR 

-  celkový   príjem  od  obyvateľov               :        105.288,–    EUR

-  iné  príjmy                                                 :            5.751,–    EUR

-  príjmy  z rozpočtu  obce                           :          41.110,--    EUR 

-   vrátené  zdroje zriaďovateľovi                 :               629,--    EUR 

celkové  príjmy  za  rok 2018                 :        264.011,–    EUR

-  celkové  výdavky  za  rok  2018              :       264.011,–    EUR

-  nedoplatok  od  obyvateľov                        :            8.400,–   EUR 

-  priemerná  úhrada  od  1 obyvateľa          :              350,96   EUR / mesiac

 

EON  na  1  obyvateľa  za  rok  2018     …....  880,--  EUR  / mesiac

Ochrana osobných údajov