Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

25. 03. 2020

do 25.04.2020

Značka: OU-TN-OSZP2-2020/001224-022

Rozhodnutie - prerušenie vodoprávneho konania - verejná vyhláška

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie prerušuje vodoprávne konanie vo...

Prílohy:

25. 03. 2020

do 25.04.2020

Značka: OU-TN-OSZP-2020/001224-023

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - verejná vyhláška

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania o povolení dočasného užívania stavby na skúšobnú...

Prílohy:

16. 03. 2020

do 30.04.2020

Značka: 16-03-2020-OcÚ

Obecný úrad v Dolnej Súči informuje o koronaviruse - verejné vyhlášky

Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia Vám dáva na vedomie, že potrebné informácie o...

Prílohy:

13. 03. 2020

do 30.04.2020

Značka: 13-03-2020-OcÚ

UPOZORNENIE PRE CESTUJÚCICH - verejná vyhláška

Na základe mimoriadnej situácie a vyhlásenia Ústredného krízového štábu SR o uzatvorení školských...

Prílohy:

6. 03. 2020

do 16.04.2020

Značka: 06-03-2020-OcÚ-OZ

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Dolná Súča

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči v súlade s uznesením č. 112-OZ/2020 zo dňa 5.3.2020 a podľa...

Prílohy:

1. 03. 2020

do 31.12.2020

Značka: 01-03-2020-OcÚ

Výsledky volieb do NR SR 2020 za obec Dolná Súča

Prílohy:

28. 01. 2019

do 31.12.2020

Značka: 28-01-2019-OcÚ

Pojekty NFP - publicita

Prílohy:

Ochrana osobných údajov