Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

28. 05. 2020

do 12.06.2020

Značka: OU-TN-OSZP2-2020/001224-031

Rozhodnutie o povolení dočasného užívania vodnej stavby - "Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára -Váh"

Prílohy:

26. 05. 2020

do 31.07.2020

Značka: OcUDS-148-020-2020

Otvorenie Základnej školy s materskou školou Rudolfa Hečka v Dolnej Súči

Od 1. 6. 2020 budú opäť otvorené brány materskej školy pre deti pracujúcich rodičov a SZČO a...

Prílohy:

25. 05. 2020

do 04.06.2020

Značka: 25-05-2020-OcÚ-OZ

Pozvánka

Starosta obce Dolná Súča podľa §-12 odst. 1 prvej vety zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990...

Prílohy:

19. 05. 2020

do 04.06.2020

Značka: 19-05-2020-OcÚ-OZ

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra na II. polrok 2020

Prílohy:

18. 05. 2020

do 10.06.2020

Značka: OcÚDS-229/2020

Zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu - Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja

Prílohy:

16. 03. 2020

do 30.06.2020

Značka: 16-03-2020-OcÚ

Obecný úrad v Dolnej Súči informuje o koronaviruse - verejné vyhlášky

Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia Vám dáva na vedomie, že potrebné informácie o...

Prílohy:

1. 03. 2020

do 31.12.2020

Značka: 01-03-2020-OcÚ

Výsledky volieb do NR SR 2020 za obec Dolná Súča

Prílohy:

28. 01. 2019

do 31.12.2020

Značka: 28-01-2019-OcÚ

Pojekty NFP - publicita

Prílohy:

Ochrana osobných údajov