Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

25. 02. 2020

do 10.03.2020

Značka: 25-02-2020-OcÚ

Oznámenie o strategickom dokumente

Prílohy:

24. 02. 2020

do 05.03.2020

Značka: 24-02-2020-OcÚ-OZ

Pozvánka

Starosta obce Dolná Súča podľa §-12 odst. 1 prvej vety zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990...

Prílohy:

17. 02. 2020

do 17.03.2020

Značka: 17-02-2020-OcÚ

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Zákazka č.1/2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Obstaranie materiálnotechnického vybavenia MŠ

Prílohy:

12. 02. 2020

do 04.03.2020

Značka: 12-2-2020-OcÚ-1

Návrh - VZN č. 2/2020 o udeľovaní ocenení Obce Dolná Súča

Prílohy:

12. 02. 2020

do 04.03.2020

Značka: 12-2-2020-OcÚ

Návrh - VZN č. 1-2020 - Štatút obce Dolná Súča

Prílohy:

21. 10. 2019

do 01.03.2020

Značka: 21-10-2019-OcÚ

Parlamentné voľby 2020

Obec Dolná Súča oznamuje voličom.

Prílohy:

16. 10. 2019

do 31.03.2020

Značka: 16-10-2019-OcÚ

Problematika komínových a vykurovacích telies a požiarov spôsobených nesprávnou inštaláciou a prevádzkovaním komínových a vykurovacích telies

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne dáva do pozornosti nasledovné...

Prílohy:

28. 01. 2019

do 31.12.2020

Značka: 28-01-2019-OcÚ

Pojekty NFP - publicita

Prílohy:

Ochrana osobných údajov