Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

Sekcia: Verejné vyhlášky

VÝZVA 9-2019 - "Zvýšenie energetickej náročnosti budovy TJ Slovan Dolná Súča".

Zverejnené: 2.09.2019 – 17.09.2019
Značka: 02-09-2019-OcÚ
Popis: Predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce "Zvýšenie energetickej náročnosti budovy TJ Slovan Dolná Súča". Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
Prílohy:

 

 

Ochrana osobných údajov