Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

Sekcia: Verejné vyhlášky, Obecné zastupiteľstvo

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Dolná Súča

Zverejnené: 6.03.2020 – 16.04.2020
Značka: 06-03-2020-OcÚ-OZ
Popis: Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči v súlade s uznesením č. 112-OZ/2020 zo dňa 5.3.2020 a podľa ustanovenia § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Dolná Súča, ktorá sa uskutoční dňa 16. apríla 2020 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva.
Prílohy:

 

 

Ochrana osobných údajov