Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

Sekcia: Verejné vyhlášky, Stavebný úrad

Rozhodnutie o prerušení konania o umiestnení stavby a výzva na doplnenie návrhu - verejná vyhláška

Zverejnené: 1.07.2019 – 16.07.2019
Značka: OcÚDS-400/2018-002/Zm
Popis: Rozhodnutie o prerušení konania o umiestnení stavby a výzva na doplnenie návrhu pre stavebníka Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára -Váh, s.r.o. pre stavbu: Okanalizovanie mikroregiónu Vlára Váh"Stavebný objekt: SO 600- Kanalizácia Hrabovka - Vývozné miesto žumpových vôd.
Prílohy:

 

 

Ochrana osobných údajov