Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

Sekcia: Verejné vyhlášky, Stavebný úrad

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - verejná vyhláška

Zverejnené: 25.03.2020 – 25.04.2020
Značka: OU-TN-OSZP-2020/001224-023
Popis: Oznámenie o začatí vodoprávneho konania o povolení dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku pre stavebníka Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh s.r.o., so sídlom Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová.
Prílohy:

 

 

Ochrana osobných údajov