Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

Sekcia: Verejné vyhlášky

Rozhodnutie - prerušenie vodoprávneho konania - verejná vyhláška

Zverejnené: 25.03.2020 – 25.04.2020
Značka: OU-TN-OSZP2-2020/001224-022
Popis: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie prerušuje vodoprávne konanie vo veci vydania povolenia na trvalé užívanie líniovej vodnej stavby " Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová".
Prílohy:

 

 

Ochrana osobných údajov