Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Uznesenia

125/2020 Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 59/20/3309-2 zo dňa 18.5.2020 k VZN č. 7/1996 o podmienkach podnikania na území obce Dolná Súča Splnené
124/2020 Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č.2/2020 obce Dolná Súča Splnené
123/2020 Žiadosť o finančný príspevok – Hospic Milosrdných sestier, Trenčín Splnené
122/2020 Návrh na doplnenie člena do komisie kultúry, školstva a športu pri OZ v Dolnej Súči Splnené
121/2020 Informácia o činnosti Komisie kultúry, školstva a športu pri OZ v Dolnej Súči Splnené
120/2020 Informácia o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu Splnené
119/2020 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020 Splnené
118/2020 Správa hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti Splnené
117/2020 Informácia o plnení uznesení z 9. zasadnutia OZ Splnené
116/2020 Schválenie programu obecného zastupiteľstva Splnené
115/2020 Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č.1/2020 obce Dolná Súča Splnené
114/2020 Návrh na schválenie VZNO č.2/2020 – o udeľovaní ocenení obce Dolná Súča Splnené
113/2020 Návrh na schválenie VZNO č.1/2020 – štatút obce Dolná Súča Splnené
112/2020 Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Dolná Súča Splnené
111/2020 Schválenie plánu prace jednotlivých komisií pri OZ na rok 2020 Splnené
110/2020 Schválenie plánu práce zasadnutí OZ na rok 2020 Splnené
109/2020 Súhrnná správa HKO z kontrolnej činnosti za rok 2019 Splnené
108/2020 Správa hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti Splnené
107/2020 Informácia o plnení uznesení z 8. zasadnutia OZ Splnené
106/2020 Schválenie programu obecného zastupiteľstva Splnené
«« na začiatok « naspäť [ 1 / 43 ] ďalej » na koniec »»
Ochrana osobných údajov