Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

VZN (návrhy, platné)

Dodatok č. 1 - 2015

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2015 - o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole atď.

dopĺňa VZN VZN č. 2/2015

Ochrana osobných údajov