Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

VZN (návrhy, platné)

Dodatok č.1/2018

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí na území obce Dolná Súča

dopĺňa VZN VZN č. 3 - 2015

Ochrana osobných údajov