Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

VZN (návrhy, platné)

Dodatok č. 1 k VZN 4-2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

dopĺňa VZN VZN č. 4 - 2015

Ochrana osobných údajov