Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

VZN (návrhy, platné)

Dodatok č. 1 k VZN č.3/2014

Dodatok č.1 k VZNO č.3/2014 – o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Dolná Súča

dopĺňa VZN VZN č.3/2014

Ochrana osobných údajov