Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

VZN (návrhy, platné)

Dodatok č.3/2019

Dodatok č.3/2019 k VZN č. 2/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni

dopĺňa VZN VZN č. 2/2015

Ochrana osobných údajov