Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

VZN (návrhy, platné)

Dodatok č. 7 k VZN 1-2013

Dodatok č. 7 Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Dolná Súča

dopĺňa VZN VZN č. 1/2013

Ochrana osobných údajov