Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

VZN (návrhy, platné)

VZN č. 2/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Dolná Súča č. 2/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni

ruší VZN VZN č. 3/2008

doplnené VZN Dodatok č. 1 - 2015, doplnené VZN Dodatok č. 2/2017, doplnené VZN Dodatok č.3/2019, doplnené VZN Dodatok č. 4/2019

Ochrana osobných údajov