Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

VZN (návrhy, platné)

VZN č.3/2014

VZN č. 3/2014 o o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Dolná Súča.

doplnené VZN Dodatok č. 1 k VZN č.3/2014

Ochrana osobných údajov