Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

VZN (návrhy, platné)

VZN č. 3-2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Súča č. 3/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolná Súča.

Ochrana osobných údajov