Obec Dolná Súča
Dolná Súča

Zariadenie pre seniorov

Poskytuje  sa  v zmysle  § 35  zákona  448/2008  Z. z.  o sociálnych  službách  v Zariadení  pre  seniorov  Dolná  Súča  (bez  právnej  subjektivity)  pre  fyzické  osoby,  ktoré dovŕšili  dôchodkový  vek  a ich  stupeň  odkázanosti  je  najmenej  IV.

V prípade,  že  žiadateľ  je  občanom  Dolnej  Súče,  požiada  najskôr obec  Dolná   Súča  o posúdenie  odkázanosti  na  pobyt  v zariadení  pre  seniorov   vypísaním  „Žiadosti  o posúdenie  odkázanosti  na  sociálnu  službu“ prostredníctvom  tlačiva,  ktorý  odovzdá  na  Obecný  úrad  v Dolnej  Súči, prípadne  v Zariadení  pre seniorov  Dolná  Súča. Súčasťou žiadosti  je  i  „Lekársky  nález  na  posúdenie  odkázanosti  na  SS“ (tlačivo).

Právoplatné  „Rozhodnutie  o odkázanosti  na  pobyt  v zariadení  pre  seniorov“  je  potom  súčasťou  „Žiadosti  o uzatvorenie  zmluvy o poskytovaní  sociálnej  služby  v ZSS“ (tlačivo).  Súčasťou  žiadosti  je  i posledné  „Rozhodnutie  o poberaní  dôchodku“   a   „Vyhlásenie  o majetkových  pomeroch  žiadateľa“ (tlačivo)

Úhrada  za  služby  poskytované  v zariadení  pre  seniorov  sa  určuje  v  zmysle  právoplatného  VZN  o poskytovaní  sociálnych  služieb  v  obci

V prípade, že  žiadateľ  má   fyzické  alebo  duševné  problémy  sám  si  požiadať  o uzatvorenie  zmluvy  môže  poveriť  inú  osobu,  ktorá  ho  bude  zastupovať  v konaní  prostredníctvom  tlačiva,  ktoré  potvrdzuje  ošetrujúci  lekár

   

facebook_icon-3-zmensene-original 

Kalendár akcií

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Projekty NFP - publicita

Projekt - rekonštrukcia infraštruktúry TJ Dolná Súča

 

Spolufinancovanie projektu TJ Slovan Dolná Súča PPA