Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Aktuality

Hľadá sa pracovník na voľnú pracovnú pozíciu Vodohospodársky pracovník – vodovodná sieť

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh s.r.o., hľadá pracovníka na voľnú pracovnú pozíciu Vodohospodársky...

Výzva pre vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov

Západoslovenská distribučná a.s. vyzýva

Kúpele v regióne aj pre občanov našej obce

Podujatia

Divadlo - Horúca sprcha

Divadlo Komédie a Obec Dolná Súča Vás pozýva

Fašiangy 2020

Obec Dolná Súča pozýva priaznivcov dobrej zábavy na XVIII. FAŠIANGOVÉ SLÁVNOSTI

Štefanská tanečná zábava

Dychová hudba Krásinka

Úradná tabuľa

24. 02. 2020

Pozvánka

Starosta obce Dolná Súča podľa §-12 odst. 1 prvej vety zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990...

17. 02. 2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Zákazka č.1/2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Obstaranie materiálnotechnického vybavenia MŠ

12. 02. 2020

Návrh - VZN č. 1-2020 - Štatút obce Dolná Súča

12. 02. 2020

Návrh - VZN č. 2/2020 o udeľovaní ocenení Obce Dolná Súča

21. 10. 2019

Parlamentné voľby 2020

Obec Dolná Súča oznamuje voličom.

16. 10. 2019

Problematika komínových a vykurovacích telies a požiarov spôsobených nesprávnou inštaláciou a prevádzkovaním komínových a vykurovacích telies

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne dáva do pozornosti nasledovné...

28. 01. 2019

Pojekty NFP - publicita

Ochrana osobných údajov