Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Aktuality

Očkovanie psov proti besnote

Súkromný veterinárny lekár oznamuje občanom, že

MDD - súťaž

Oznam - Materská škola oznamuje rodičom

Podujatia

Divadlo - Horúca sprcha

Divadlo Komédie a Obec Dolná Súča Vás pozýva

Divadelná hra "Kúpele na nervy"

Divadelný súbor Giovanni a Obec Dolná Súča Vás pozývajú na historickú komédiu "Kúpele na nervy" dňa 7.3.2020 (sobota)...

Fašiangy 2020

Obec Dolná Súča pozýva priaznivcov dobrej zábavy na XVIII. FAŠIANGOVÉ SLÁVNOSTI

Úradná tabuľa

28. 05. 2020

Rozhodnutie o povolení dočasného užívania vodnej stavby - "Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára -Váh"

26. 05. 2020

Otvorenie Základnej školy s materskou školou Rudolfa Hečka v Dolnej Súči

Od 1. 6. 2020 budú opäť otvorené brány materskej školy pre deti pracujúcich rodičov a SZČO a...

25. 05. 2020

Pozvánka

Starosta obce Dolná Súča podľa §-12 odst. 1 prvej vety zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990...

19. 05. 2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra na II. polrok 2020

18. 05. 2020

Zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu - Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja

16. 03. 2020

Obecný úrad v Dolnej Súči informuje o koronaviruse - verejné vyhlášky

Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia Vám dáva na vedomie, že potrebné informácie o...

1. 03. 2020

Výsledky volieb do NR SR 2020 za obec Dolná Súča

28. 01. 2019

Pojekty NFP - publicita

Ochrana osobných údajov