Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Aktuality

Detská lekárka oznamuje rodičom.......

Detská lekárka MUDr. Naďová oznamuje rodičom detí, ktoré

Upozornenie !

Vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová a Obec Dolná Súča v y z ý v a

Obvodný lekár MUDr. Podolák - OZNAM

Obvodný lekár MUDr. Podolák oznamuje občanom, že

Podujatia

Divadlo - Horúca sprcha

Divadlo Komédie a Obec Dolná Súča Vás pozýva

Divadelná hra "Kúpele na nervy"

Divadelný súbor Giovanni a Obec Dolná Súča Vás pozývajú na historickú komédiu "Kúpele na nervy" dňa 7.3.2020 (sobota)...

Fašiangy 2020

Obec Dolná Súča pozýva priaznivcov dobrej zábavy na XVIII. FAŠIANGOVÉ SLÁVNOSTI

Úradná tabuľa

10. 07. 2020

Rozhodnutie - verejná vyhláška

Rozhodnutie o povolení dočasného užívania líniovej vodnej stavby "Odkanalizovanie mikroregiónu...

2. 07. 2020

Oznámenie o strategickom dokumente - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie TSK na roky 2021 - 2027

25. 06. 2020

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 14.7.2020

12. 06. 2020

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej školy (MŠ) od 15. júna 2020

26. 05. 2020

Otvorenie Základnej školy s materskou školou Rudolfa Hečka v Dolnej Súči

Od 1. 6. 2020 budú opäť otvorené brány materskej školy pre deti pracujúcich rodičov a SZČO a...

16. 03. 2020

Obecný úrad v Dolnej Súči informuje o koronaviruse - verejné vyhlášky

Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia Vám dáva na vedomie, že potrebné informácie o...

1. 03. 2020

Výsledky volieb do NR SR 2020 za obec Dolná Súča

28. 01. 2019

Pojekty NFP - publicita

Ochrana osobných údajov