Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Aktuality

Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy - verejná vyhláška

Polícia upozorňuje

UPOZORNENIE - Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne upozorňuje občanov

Podujatia

Divadlo - Horúca sprcha

Divadlo Komédie a Obec Dolná Súča Vás pozýva

Divadelná hra "Kúpele na nervy"

Divadelný súbor Giovanni a Obec Dolná Súča Vás pozývajú na historickú komédiu "Kúpele na nervy" dňa 7.3.2020 (sobota)...

Fašiangy 2020

Obec Dolná Súča pozýva priaznivcov dobrej zábavy na XVIII. FAŠIANGOVÉ SLÁVNOSTI

Úradná tabuľa

25. 03. 2020

Rozhodnutie - prerušenie vodoprávneho konania - verejná vyhláška

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie prerušuje vodoprávne konanie vo...

25. 03. 2020

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - verejná vyhláška

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania o povolení dočasného užívania stavby na skúšobnú...

16. 03. 2020

Obecný úrad v Dolnej Súči informuje o koronaviruse - verejné vyhlášky

Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia Vám dáva na vedomie, že potrebné informácie o...

13. 03. 2020

UPOZORNENIE PRE CESTUJÚCICH - verejná vyhláška

Na základe mimoriadnej situácie a vyhlásenia Ústredného krízového štábu SR o uzatvorení školských...

6. 03. 2020

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Dolná Súča

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči v súlade s uznesením č. 112-OZ/2020 zo dňa 5.3.2020 a podľa...

1. 03. 2020

Výsledky volieb do NR SR 2020 za obec Dolná Súča

28. 01. 2019

Pojekty NFP - publicita

Ochrana osobných údajov