Obec Dolná Súča
Dolná Súča

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.

Poslanci Obecného zastupiteľstva zvolení vo voľbách do orgánov samosprávy dňa 29.10.2022 pre volebné obdobie 2022-2026

 

Ing. Adrián Gajdošík

Dolná Súča 159
kontakt: 0907539593

 

Ing. Pavol Hamaj PhD.

Dolná Súča 954
kontakt: 0903679607

 

Martin Kotrbčík

Dolná Súča 954
kontakt: 0911969423
 

Alena Majerská  

Dolná Súča 922
kontakt: 0908483077
 

Rastislav Ondrišák

Dolná Súča 148
kontakt: 0905486828

 

Michal Panák

Polníky 752, Dolná Súča 
kontakt: 0908746617
 

Ing. Peter Oriešek

Dolná Súča 553
kontakt: 0915607059
 

Ing. Stanislava Šišáková

Dolná Súča 245
kontakt: 0907066700
 

Dalibor Zigo

zástupca starostu
Dolná Súča 179
kontakt: 0915069400
 

 

Kontrolórka obce

Mgr. Lenka Vojtášová

Dolná Súča
kontakt: 0904474800
 

 

 

Úlohy obecného zastupiteľstva

1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa §-11 ods. 1,2,3,4,5 §-11 b, Zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

2. Obecnému zastupiteľstvu je najmä vyhradené:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce,
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku,
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenie občanov
 • uznášať sa na nariadeniach,
 • určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,
 • zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku,
 • schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.)
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov),
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach,
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce
 • udeľovať cestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.
 • Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek otázke života obce.

Rokovací poriadok OZ Dolná Súča

Zásady odmeňovania poslancov OZ 2019

Zásady odmeňovania zástupcu starostu od 7-2023.pdf (315.33 kB)

Zásady odmeňovania zástupcu starostu do 6-2023.pdf (352.03 kB) 

 

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
1
30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Projekty NFP - publicita

Projekt - rekonštrukcia infraštruktúry TJ Dolná Súča

 

Spolufinancovanie projektu TJ Slovan Dolná Súča PPA