Obec Dolná Súča
Dolná Súča

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

OCHRANA OZNAMOVATEĽOV PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI PODĽA zákona č. 54/2019 Z. z.

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

 

Obec Dolná Súča v súlade so zákonom č.  54/2019 Z. z.  o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej aj „zákon“) upravuje postup pri podávaní, prijímaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti (ďalej len „oznámenie“) a za týmto účelom v súlade s § 10 ods. 9 zákona vydala vnútorný predpis Smernica č. 56 o prijímaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti s účinnosťou od 1.9.2023. Vnútorný predpis bol predmetom rokovania obecného zastupiteľstva a uznesením č. 88-OZ/2023 bolo jeho vydanie zobraté na vedomie.

 

Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia alebo zamestnávateľovi a to uvedením skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti. Do protispoločenskej činnosti zákon zaraďuje všetky trestné činy, priestupky či správne delikty, teda konanie, ktoré má negatívny dopad na spoločnosť. Oznámením protispoločenskej činnosti sa má zabrániť korupčnému správaniu v spoločnosti a trestnej činnosti.

 

Zodpovednou osobou je podľa § 10 ods. 1 zákona hlavný kontrolór obce Dolná Súča.

 

Oznámenie možno podať u hlavného kontrolóra prostredníctvom:

  1. e-mailovej adresy:  kontrolor@dolnasuca.sk, ktorá je dostupná 24 hodín denne a prístupná len zodpovednej osobe – hlavnému kontrolórovi, 
  2. na adresu obecného úradu: Hlavný kontrolór obce,  Dolná Súča 2, 913 32 Dolná Súča  s označením na obálke “CHRÁNENÉ”,
  3. ústnym podaním: oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie hlavného kontrolóra, pričom hlavný kontrolór je povinný uskutočniť stretnutie bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dní odo dňa požiadania. Hlavný kontrolór pri ústnom podaní vyhotoví zápisnicu, pričom ponúkne oznamovateľovi možnosť skontrolovať jej obsah, prípadne ho opraviť, a potvrdiť ju svojím podpisom.

 

Zodpovedná osoba je povinná pri preverovaní oznámení zachovávať mlčanlivosť o totožnosti zamestnanca, ktorý oznámenie podal. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení pracovného pomeru.

 

Nezávislým orgánom štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, ktorý chráni práva a oprávnené záujmy oznamovateľov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti je Úrad na ochranu oznamovateľov, www.oznamovatelia.sk.

 

 

Obec

logo_1-original

tsk_logo-original

akt_unia_miest_2-original

 

logo_zmos_1-original

 

 

Aktuálne počasie

dnes, sobota 25. 5. 2024
slabý dážď 23 °C 11 °C
nedeľa 26. 5. mierny dážď 24/12 °C
pondelok 27. 5. mierny dážď 23/13 °C
utorok 28. 5. slabý dážď 21/13 °C

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1
1
1
2
1

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Projekty NFP - publicita

Projekt - rekonštrukcia infraštruktúry TJ Dolná Súča

 

Spolufinancovanie projektu TJ Slovan Dolná Súča PPA