Obec Dolná Súča
Dolná Súča

Žiadosť o uzavretie manželstva

1. Ak sú obaja snúbenci štátni občania Slovenskej republiky a majú trvalý pobyt v obciach patriacich do matričného obvodu

 

 • vyplnia tlačivo „Žiadosť o uzavretie manželstva", ktoré je možné vyzdvihnúť v kancelárii matričného úradu,
 • za prítomnosti obidvoch snúbencov v kancelárii matričného úradu sa skontroluje vyplnené tlačivo, ktoré snúbenci podpíšu,
 • predložia: občianske preukazy, rodné listy, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, u vdovcov úmrtný list manželského partnera,
 • za prijatie žiadosti a za uzavretie manželstva občanov Slovenskej republiky vo vlastnom matričnom obvode sa nevyberá správny poplatok.

  
Matrika po uzavretí manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

 
2. Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov, predloží okrem dokladov uvedených v bode 1. aj právoplatný rozsudok súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

 
3. Ak sú obidvaja snúbenci štátni občania Slovenskej republiky s trvalým pobytom mimo územia matričného obvodu

 

 • predkladajú všetky doklady ako v bode 1. matričnému úradu, ktorý vykoná kontrolu údajov.

 Matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo uzavrie vyberie  poplatok vo výške 30 €.

 
4. Ak je jeden zo snúbencov cudzinec, najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva, predloží nasledovné doklady, ktoré nesmú byť staršie ako 6 mesiacov (okrem rodného listu):

 

 • rodný list - musí obsahovať: dátum a miesto narodenia, ako aj meno a priezvisko a údaje o rodičoch; ak rodný list neobsahuje údaje o rodičoch - aj sobášny list rodičov,
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva - vydané zastupiteľským úradom cudzieho štátu v SR a potvrdené Ministerstvom zahraničných vecí SR; ide o doklad alebo o vyhlásenie, ktorým sa potvrdzuje, že je cudzinec spôsobilý podľa domovského práva uzavrieť manželstvo (napr.spĺňa vekovú požiadavku a pod.), náležitosti tohto dokladu: meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, štátne občianstvo, trvalý pobyt, osobný stav a vyhlásenie, že má podľa domovského práva spôsobilosť uzavrieť manželstvo (tieto údaje môžu byť uvedené aj na viacerých dokladoch, napr. na potvrdení o osobnom stave),
 • doklad o štátnom občianstve - predložením cestovného dokladu,
 • doklad o pobyte,
 • potvrdenie o osobnom stave,
 • úmrtný list manžela (ak ide o ovdoveného cudzinca),
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného cudzinca (príp.rozhodnutie príslušného orgánu o tom, že manželstvo je neplatné), 
 • preukaz totožnosti/cestovný pas,

 

Ak je domovským štátom cudzinca krajina, s ktorou Slovenská republika nemá medzištátnu zmluvu o uznávaní verejných listín, musia byť ním predkladané verejné listiny vyššie overené.

Listiny musia byť úradne preložené do slovenského jazyka /okrem dokladov v češtine/. Štátny občan Slovenskej republiky predloží všetky doklady uvedené v bode 1.

Za uzavretie manželstva s cudzincom matričný úrad vyberie správny poplatok vo výške 100 €.

Pri príprave uzavretia manželstva s cudzincom na území SR odporúčame spolupracovať s matričným úradom.

 

5. Ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (bez ohľadu na štátne občianstvo snúbencov) predkladajú žiadosť na uzavretie manželstva a doklady uvedené v predchádzajúcich bodoch ktorémukoľvek matričnému úradu.

 

Matričný úrad vyberie správny poplatok vo výške 280 €.

Snúbenec - slovenský občan predkladá matrike k sobášu s cudzincom tieto doklady:

 1. Rodný list
 2. Doklad o štátnom občianstve
 3. Potvrdenie o trvalom pobyte
 4. Úmrtný list zomrelého manžela, ak ide o vdovca alebo vdovu alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné
 5. Doklad o rodnom čísle

Poznámka: Doklady 2., 3., 5. možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu.

Ak ide o občana trvale žijúceho v zahraničí, ten predkladá:

 1. potvrdenie o pobyte vydané príslušným úradom cudzieho štátu;
 2. doklad o štátnom občianstve môže nahradiť predložením platného cestovného pasu Slovenskej republiky.

Správne poplatky:

 1. Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt............30,- EUR
 2. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby............................................30,- EUR
 3. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti (zákon o rodine).......................................................................................................................100,- EUR
 4. Uzavretie  manželstva  medzi  štátnym  občanom  Slovenskej  republiky  a cudzincom..........................................................................................................100,- EUR
 5. Uzavretie manželstva medzi cudzincami.............................................................280,- EUR
 6. Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt..........................................................................................280,- EUR

Samospráva

logo_1-original

tsk_logo-original

akt_unia_miest_2-original

 

logo_zmos_1-original

 

 

Aktuálne počasie

dnes, streda 19. 6. 2024
slabý dážď 29 °C 17 °C
štvrtok 20. 6. slabý dážď 27/16 °C
piatok 21. 6. slabý dážď 29/16 °C
sobota 22. 6. mierny dážď 24/16 °C

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
1
30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Projekty NFP - publicita

Projekt - rekonštrukcia infraštruktúry TJ Dolná Súča

 

Spolufinancovanie projektu TJ Slovan Dolná Súča PPA